PL

Spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Rzeszowa oraz woj. podkarpackiego.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele KRF z województwa podkarpackiego serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe pt.:

„Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa lędźwiowego z wykorzystaniem telerehabilitacji”.

Prowadzący

mgr Małgorzata Rodzeń

Termin: 13 marca 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Classic, Aleja Armii Krajowej 32, 35-307 Rzeszów.

Warunkiem udziału w warsztacie jest wcześniejsza rejestracja mailowa pod adresem: [email protected] oraz uregulowane należności z tytułu składek członkowskich.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer PWZFz oraz miasto i datę spotkania warsztatowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszą rejestrację mailową. W zajęciach warsztatowych może wziąć udział maksymalnie 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie, czy dana osoba nie zalega z opłacaniem składek.

Temat: „Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa lędźwiowego z wykorzystaniem telerehabilitacji”.

Program spotkania:

9:00 Rozpoczęcie

9:15 Wprowadzenie do problematyki pracy z pacjentem po operacji kręgosłupa lędźwiowego

 • etiologia uszkodzeń krążka międzykręgowego
 • leczenie zachowawcze a operacyjne
 • pacjent z bólem w czasach pandemii

10:00 Założenia rehabilitacji pooperacyjnej na poszczególnych jej etapach

 • regeneracja tkanek miękkich
 • reedukacja nerwowo-mięśniowa
 • stabilizacja
 • edukacja posturalna
 • odtwarzanie prawidłowych wzorców ruchowych

11:00 przerwa kawowa

11:15 Relacja fizjoterapeuta-pacjent-operator

 • Odpowiedzi na najczęstsze pytania naszych pacjentów: Jak długo mogę siedzieć, w jakiej pozycji mam spać?
 • Świadomy pacjent – skuteczna terapia
 • Ból po operacji – co dalej?

12:00 Możliwości i techniki przywracania stabilizacji kręgosłupa i odtwarzania prawidłowych wzorców ruchowych

 • System kontroli czynnej i biernej dla stabilizacji odcinka lędźwiowego
 • Stabilizatory głębokie i ich wpływ na powrót do prawidłowego funkcjonowania po zabiegu operacyjnym
 • Metoda Pilatesa jako wsparcie dla reedukacji wzorca ruchu i poprawy core stability

13:00 przerwa kawowa

13:30 Pacjent w gabinecie a pacjent on-line

 • Możliwości pracy on-line
 • Telerehabilitacja pacjentów-program we współpracy z CMUJ w Krakowie

14:00 Przygotowanie pacjenta do powrotu do pracy zawodowej oraz do obciążeń charakterystycznych dla jego hobby, sportu.

14:40 Pytania

 15:00 Zakończenie

Prowadzenie poszczególnych bloków tematycznych będzie miało charakter warsztatowy, interaktywny, z możliwością zadawania pytań. W czasie prezentacji tematów będą przedstawione filmy i przykłady pracy z pacjentami.

Spotkania warsztatowe będą prowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS i KRF dotyczącymi zmniejszenia rozprzestrzeniania COVID-19. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 z ważnym tzw. paszportem covidowym.