• 28 lutego 2017
 • 12:00
 • Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 (budynek biurowy CH8, parter)

12:00 – 12:45

 1. Przewodniczący otwiera posiedzenie i stwierdza kworum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z II Posiedzenia KRF z dnia 9 lutego 2017 roku.

12:45 – 14:15

 1. Sprawozdanie z napływu wniosków o nadanie prawa wykonywania zawodu.
 2. Dyskusja i Uchwała o przyjęciu regulaminu płatności składek członkowskich w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów (projekt uchwały w załączeniu).

14:15 – 14:45 Przerwa

 1. Dyskusja na temat założeń do budżetu i harmonogramu prac na rok 2017 (załącznik
  do pobrania).
 2. Prezentacja pełnego kwestionariusza Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów
 3. Uchwała o udzieleniu pełnomocnictw wiceprezesom w zakresie samodzielnej reprezentacji
  w zakresie spraw którymi się zajmują (projekt uchwały w załączeniu).
 4. Sprawy różne:
  • Przekaz informacji poza KRF – dystrybucja dokumentów roboczych.
  • Dyskusja na temat dalszych zespołów eksperckich.
  • Powołanie Rzecznika Prasowego KRF.
 5. Wolne wnioski

16.00 zakończenie obrad III posiedzenia KRF        

          

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?