• 20 maja 2022
  • 13:30
  • Warszawa

20 maja odbędzie się spotkanie Dziekanów wydziałów i kierunków kształcących fizjoterapeutów. Organizatorami wydarzenia są Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

W czerwcu 2022 r. zakończy się pierwszy pięcioletni cykl kształcenia studentów fizjoterapii w ramach 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Trzeci rok nauki kończą studenci studiujący w ramach wprowadzonego od września 2019 r. standardu kształcenia. Standard kształcenia przygotowywała grupa kilkunastu ekspertów, praktyków i dydaktyków, przedstawicieli wielu polskich uczelni. Wydaje się, że rozwój zawodu fizjoterapeuty, zmiany prawne, zmieniające się potrzeby pacjentów wymagają cyklicznego unowocześniania treści kształcenia. Z tego powodu zaplanowano spotkanie dziekanów wydziałów / kierunków kształcących fizjoterapeutów.

Poniżej dostępna jest agenda spotkania.