• 2 kwietnia 2022
 • 09:00
 • Lublin, Aleje Racławickie 8

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele KRF z województwa lubelskiego serdecznie zapraszają na spotkania warsztatowe pt.:Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa lędźwiowego z wykorzystaniem telerehabilitacji”.

Prowadzący – Małgorzata Rodzeń

Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia 2022 roku w Lublinie, przy Alejach Racławickich 8 (windy B, 2 piętro), w godzinach 09:00-15:00.

Warunkiem udziału w spotkaniu warsztatowym jest wcześniejsza rejestracja mailowa pod adresem: oddzial.lubelski@kif.info.pl oraz uregulowane należności z tytułu składek członkowskich.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer PWZFz oraz miasto i datę spotkania.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszą rejestrację mailową. W zajęciach warsztatowych może wziąć udział maksymalnie 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie, czy dana osoba nie zalega z opłacaniem składek.

Program warsztatów

9:00     Przywitanie uczestników spotkania

9:15     Wprowadzenie do problematyki pracy z pacjentem po operacji kręgosłupa lędźwiowego

 • etiologia uszkodzeń krążka międzykręgowego
 • leczenie zachowawcze a operacyjne
 • pacjent z bólem w czasach pandemii

10:00   Założenia rehabilitacji pooperacyjnej na poszczególnych jej etapach

 • regeneracja tkanek miękkich
 • reedukacja nerwowo-mięśniowa
 • stabilizacja
 • edukacja posturalna
 • odtwarzanie prawidłowych wzorców ruchowych

11:00   Przerwa kawowa

11:15   Relacja fizjoterapeuta-pacjent-operator

 • Odpowiedzi na najczęstsze pytania naszych pacjentów: jak długo mogę siedzieć, w jakiej pozycji mam spać?
 • Świadomy pacjent – skuteczna terapia
 • Ból po operacji, co dalej?

12:00   Możliwości i techniki przywracania stabilizacji kręgosłupa i odtwarzania prawidłowych wzorców ruchowych

 • System kontroli czynnej i biernej dla stabilizacji odcinka lędźwiowego
 • Stabilizatory głębokie i ich wpływ na powrót do prawidłowego funkcjonowania po zabiegu operacyjnym
 • Metoda Pilatesa jako wsparcie dla reedukacji wzorca ruchu i poprawy core stability

13:00   Przerwa kawowa

13:30   Pacjent w gabinecie a pacjent on-line

 • Możliwości pracy on-line
 • Telerehabilitacja pacjentów-program we współpracy z CMUJ w Krakowie

14:00   Przygotowanie pacjenta do powrotu do pracy zawodowej oraz do obciążeń charakterystycznych dla jego hobby, sportu.

14:40   Pytania

15:00   Zakończenie warsztatu

Spotkania warsztatowe będą prowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS i KRF dotyczącymi zmniejszenia rozprzestrzeniania COVID-19. Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 z ważnym tzw. paszportem covidowym.