• 24 maja 2022
  • 09:00
  • Online

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym Prezesa KRF konferencji „RODO i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu”, która odbędzie się w 24 maja 2022 r., w formule  online.

Konferencja „RODO i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu” to IV edycja wydarzenia znanego dotąd pod nazwą „RODO w zdrowiu”. To największa konferencja dotycząca ochrony danych medycznych w Polsce, skupiająca najbardziej znaczące organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej. Co roku gromadzi nawet do tysiąca uczestników.

Konferencja ma charakter międzynarodowy. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a prezentowane podczas niej wystąpienia odbijają się szerokim i pozytywnym echem nie tylko w sektorze ochrony zdrowia, ale również w mediach. Tematyka wydarzenia obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych medycznych w środowisku cyfrowym.

Kluczowym zagadnieniem IV edycji konferencji będzie promowanie kodeksu postępowania w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia tzw.  „Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia”. Aby Kodeks w pełni wszedł w życie, kluczowe jest powołanie podmiotu monitorującego. Ma on prawo oceniać zdolność podmiotów do stosowania Kodeksu, monitorować przestrzeganie przepisów Kodeksu, przeprowadzać okresowy przegląd funkcjonowania Kodeksu czy wreszcie rozpatrywać wnioski i skargi na naruszenie Kodeksu.

Ważną częścią wydarzenia będzie również budowanie świadomości w zakresie obowiązków w obszarze cyberzagrożeń związanych z prowadzeniem działalności w środowisku cyfrowym.

Konferencja RODO i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu ma przyczynić się również w znaczący sposób do zwiększenia świadomości pacjentów w zakresie przysługujących im praw dotyczących ich danych osobowych. Konferencja będzie poruszała tematykę metod zabezpieczania danych pacjentów, sposobów ochrony przed cyberatakami oraz praktycznych wskazówek co do podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników sektora ochrony zdrowia. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że tylko w 2020 r. ofiarami ataków hakerów padło ok. 18 mln kartotek pacjentów, zaś sam sektor ochrony zdrowia jest uznawany za jeden z najbardziej narażonych na przestępstwa internetowe. Digitalizacja ochrony zdrowia oferuje znaczące korzyści dla sektora ochrony zdrowia, dlatego tegoroczna Konferencja będzie poruszała zagadnienia likwidowania luk w systemach bezpieczeństwa i ochrony danych pacjentów, aby zmniejszać zagrożenie wycieku danych.

W debatach i panelach udział wezmą m.in. przedstawiciele największych podmiotów i instytucji sektora ochrony zdrowia w Polsce, świata nauki i środowiska akademickiego oraz administracji publicznej. Konferencja jest wydarzeniem międzynarodowym i będzie się odbywać z symultanicznym tłumaczeniem z języka polskiego na angielski.

Odbiorcami konferencji są w szczególności: przedstawiciele placówek medycznych, odpowiedzialni za przetwarzanie danych i cyberbezpieczeństwo, polscy przedsiębiorcy i dyrektorzy szpitali, działający w branży ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji publicznej, ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych, przedstawiciele instytucji wspierających biznes oraz pacjenci i ich organizacje.

Konferencja RODO i cyberbezpieczństwo w zdrowiu odbędzie się w formule online. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji: rodowzdrowiu.pl

Link do rejestracji: rodowzdrowiulive.pl