• 30 maja 2017
 • 12:00
 • Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 (budynek biurowy CH8, parter)

Plan VI Posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Termin: 30 maja 2017 roku (12:00 – 16:00)

Miejsce: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 (budynek biurowy CH8, parter)

 

12:00 – 14:15 Część I

 1. Przewodniczący otwiera posiedzenie i stwierdza kworum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z V Posiedzenia KRF z dnia 27 kwietnia 2017 roku.
 5. Przedstawienie aktualnej informacji na temat rejestracji fizjoterapeutów w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów oraz wpływających do Biura KIF wniosków o wydanie prawa wykonywania zawodu.
 6. Podjęcie uchwał o przyznaniu praw wykonywania zawodu (ok. 2000 PWZFz).
 7. Podjęcie uchwały o nieprzyznaniu prawa wykonywania zawodu.
 8. Podjęcie uchwały na temat procedury opiniowania projektów i rozporządzeń wpływających do KRF.

14:15 – 14:45 Przerwa

14:45 – 16:00 Część II

 1. Procedury przekazywania danych do PWPW, zasady druku PWZFz, zasady dystrybucji PWZFz.
 2. Techniczne aspekty transferu danych do PWPW.
 3. Raporty z wykonanych działań w systemie informatycznym.
 4. Omówienie kwestii technicznych rejestru publicznego, oraz rozwiązania dotyczące informacji o miejscu pracy fizjoterapeuty.
 5. Raport z technicznymi aspektami wdrożenia modułu finansowego w systemie – harmonogram prac.
 6. Przyjęcie przez KRF wytycznych co do wyglądu i zakresu danych na imiennej pieczątce fizjoterapeuty posiadającego PWZFz. Dyskusja.
 7. Omówienie propozycji treści okolicznościowego zaświadczenia o przyznaniu PWZFz. Dyskusja.
 8. Przedstawienie przez Prezydium propozycji tematów i trybu szkoleń dla fizjoterapeutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu. Dyskusja.
 9. Przedstawienie propozycji działań marketingowych zachęcających fizjoterapeutów do rejestracji – referuje A. Lizak. Dyskusja.
 10. Strona www.kif.info.pl jako źródło informacji profesjonalnej dla zarejestrowanych fizjoterapeutów. Nowe zakładki na stronie (opinie, wnioski, pytania odpowiedzi, rozporządzenia).
 11. Dyskusja.
 12. Sprawy różne:
  • Podziękowanie dla osób i instytucji, które zorganizowały wybory Delegatów na I KZF w regionach.
 13. Wolne wnioski.

16.00 Zakończenie obrad VI posiedzenia KRF

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?