PL

PATRONAT Projekt Mov-e: Rozwój umiejętności komunikacji międzykulturowej w praktyce fizjoterapeutycznej realizowany poprzez e-learningowy kurs analizy i terapii ruchu.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym prezesa KRF projektu Mov-e: Development of Intercultural Communication Skills in Physiotherapy Practice through an E-learning Course on Movement Analysis and Therapy – Rozwój umiejętności komunikacji międzykulturowej w praktyce fizjoterapeutycznej realizowany poprzez e-learningowy kurs analizy i terapii ruchu.

Projekt rozpoczął się 01.11.2022, obecnie jest w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia projektu: 31.10.2025. Koordynatorem projektu jest Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Celem projektu jest zwiększanie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów poprzez stworzenie darmowej, ogólnodostępnej platformy oferującej uczestnictwo w kursie online.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez przygotowanie kursu złożonego z 15 zajęć  ok. 45-minutowych (w tym 10-15 minut materiałów video) i podręcznika szczegółowo omawiającego poszczególne zagadnienia. Kurs będzie kończył się egzaminem testowym
i uzyskaniem imiennego certyfikatu. Projekt jest skierowany do studentów fizjoterapii, praktykujących fizjoterapeutów. Kurs ma pomóc odbiorcy w doskonaleniu się jako terapeuta
i wypracowaniu nowych sposobów zachowania w trudnych sytuacjach.

Kurs ma za zadanie przybliżenie specyficznych technik analizy ruchu i diagnozy jego zaburzeń u pacjentów w różnym wieku i o specyficznych indywidualnych potrzebach z dużym naciskiem na umiejętność komunikownia się z pacjentami z różnych stref kulturowych dla doskonalenia kompetencji społeczno-kulturowych i zwiększenia umiejętości zachowania się w trudnych sytuacjach.

Partnerzy projektu:


Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie – koordynator projektu


Akademia Wychowania Fizycznego im. Br. Czecha w Krakowie


Satakunta University of Applied Sciences, Pori, Finland


Miskolci University, Miskolc, Hungary


La Clínica HLA Vistahermosa, Alicante, Spain

Istanbul Aydın University, Istanbul, Turkey


Knowledge Innovation Centre, Is-Swieqi, Malta

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Narodowej Agencji ERASMUS+ (numer projektu: 2022-1-PL01-KA220-HED-000089228)

Więcej informacji na stronie: https://mov-e.education/