PL

PATRONAT „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym Prezesa KRF piątej edycji ogólnopolskiej konferencji “OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO”, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2023 roku,  w formule hybrydowej: online oraz stacjonarnie w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94/98).

Zachodzące na świecie procesy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i zmiany  w stylu życia powodują, że problem opieki długoterminowej staje się jednym z ważniejszych  wyzwań polityki społecznej i zdrowotnej w większości krajów. Zabezpieczenie socjalne i zdrowotne rosnącej populacji osób starszych i niesamodzielnych będzie jednym z najważniejszych wyzwań polityki w najbliższych dziesięcioleciach. W kontekście deficytu personelu medycznego, o którym mówi się coraz głośniej oraz presji ekonomicznej będzie stanowić być może największy egzamin dla wszystkich kolejnych rządów.

Na przełomie listopada i grudnia, przedstawiciele środowisk związanych z sektorem opieki długoterminowej: świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, pracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej spotkają się już po raz piąty na konferencji poświęconej ww. tematyce.

Podczas tegorocznych obrad dyskutowana będzie m.in.: rola i najważniejsze zadania rządu i samorządu w systemie opieki długoterminowej, wyzwania związane z deinstytucjonalizacją opieki długoterminowej, specjalistyczna opieka domowa, wsparcie pacjentów geriatrycznych, system orzecznictwa oraz innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie mogące wspierać proces opieki nad osobą niesamodzielną i przewlekle chorą

W ciągu dwóch dni odbędzie się osiem interaktywnych debat tematycznych (4 debaty dziennie, w tym dwie równoległe), a cała konferencja będzie transmitowana “live”, z możliwością udziału w interaktywnych głosowaniach.

Program: https://niesamodzielnym.pl/index.php?page=program-2023

Więcej informacji: www.opiekadlugoterminowa2023.pl

 

Kontakt:

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” – Związek Stowarzyszeń

Adama Mickiewicza 9 lok. U4

01-517 Warszawa

e-mail: [email protected]