• 4 grudnia 2019
  • 13:30
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, (Sala Herbowa), ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie zaprosić na objęty patronatem cykl spotkań edukacyjnych  Zdrowy powrót do pracy. Profilaktyka i diagnostyka przewlekłych bólów kręgosłupa. Spotkanie odbędzie się w Gdańsku w dniu 4 grudnia 2019 roku o godzinie 13:30.

W roku 2019 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w zakresie profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa (termin przyjmowania zgłoszeń 27 grudnia 2019). Był to bodziec do przygotowania cyklu debat regionalnych poświęconych spondyloartropatiom.

Program porusza najważniejsze aspekty dotyczące profilaktyki, diagnostyki i terapii przewlekłych bólów kręgosłupa, uwzględniając aspekty regionalne oraz współpracy interesariuszy. Do udziału w spotkaniach zapraszamy fizjoterapeutów, a także reumatologów (szczególnie związanych z realizacją projektu dt. wczesnej diagnostyki RZS), lekarzy medycyny pracy, przedstawicieli szpitali, samorządów, urzędów wojewódzkich i pracodawców (w tym specjalistów BHP).

Głównymi tematami cyklu spotkań Zdrowy powrót do pracy w 2019 roku będą:

  1. Prezentacja założeń „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa”.
  2. Współpraca pomiędzy fizjoterapeutami, specjalistami reumatologami, służbami medycyny pracy, a także pracodawcami.
  3. Zachęta dla pracodawców do profilaktyki chorób układu ruchu wśród pracowników.

Pracodawcy mogą mieć duży wpływ na kształtowanie postaw zdrowotnych swoich pracowników – również na ich efektywność i potencjał zdrowia. Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej, niektóre postaci mogą zwiastować przewlekłe choroby, a wczesna interwencja i profilaktyka pozwolą na utrzymanie pracowników na rynku pracy.

Zgłoszenia można dokonać na trzy sposoby:

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

Pobierz formularz rejestracyjny