• 27 maja 2023
  • 23:00
  • Bydgoszcz

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym prezesa KRF konferencji iMEDIC 2023 – 6th Edition of International Medical Interdisciplinary Congress. Wydarzenie odbędzie się 27 maja 2023 r. w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

iMEDIC 2023” to interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja, której celem jest możliwość nawiązania współpracy pomiędzy młodymi naukowcami z Polski i z zagranicy oraz prezentacja ich dorobku naukowego. Tematy prezentowanych prac będą obejmować nauki medyczne, farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu.

Podczas konferencji przyszli lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i wszyscy uczący się na innych kierunkach okołomedycznych będą mieli okazję przedstawić wyniki swoich prac. Najlepsze wystąpienia zostaną wyróżnione i nagrodzone.

Więcej informacji na stronie:  https://imedicongress.cm.umk.pl/2023/