PL

PATRONAT Kompleks barkowy w ujęciu terapeutyczno-diagnostycznym

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym Prezesa KRF konferencji naukowo-warsztatowej „Kompleks barkowy w ujęciu terapeutyczno-diagnostycznym” organizowanej  przez Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej z okazji XV Zjazdu i walnego zgromadzenia członków PTMM. Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 października 2022 r. w Ciechocinku.

Wydarzenie będzie poświęcone problemom kompleksu barkowego. Planowane są zajęcia praktyczne oraz wykłady prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce.

Uczestnicy mają do wyboru wykłady oraz dwa bloki warsztatowe: diagnostyczny oraz terapeutyczny.

Więcej informacji: https://ptmm.pl/konferencja