• 19 października 2023
  • 23:00
  • Lublin

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym Prezesa KRF Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki pt. „Interprofesjonalna rehabilitacja pacjenta w warunkach klinicznych”, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2023 r., w Lublinie.

Tematyka konferencji dotyczy wielopłaszczyznowego oddziaływania zespołu terapeutycznego w celu zoptymalizowania procesu leczenia pacjenta.

Więcej szczegółów:
https://www.umlub.pl/gfx/umlub/userfiles/_public/menu_uczelnia/informacje/aktualnosci/2023/20230704/2_komunikat_konferencjafizjoterapia_kliniczna_03.07.2023.pdf