• 10 listopada 2018
  • 10:00
  • Hotel Orle w Sobieszewie koło Gdańska.

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaprasza na III Międzynarodowe Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi – Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a i inne dystrofie mięśniowe”, organizowane przez Fundację Parent Project Muscular Dystrophy, które odbędzie się w dniach 10-11 listopada 2018 r. w Hotelu Orle w Sobieszewie koło Gdańska.

Sympozjum skierowane jest do lekarzy, fizjoterapeutów i osób odpowiedzialnych za system opieki nad chorymi na dystrofie mięśniowe oraz chorych na dystrofie mięśniowe i ich rodzin oraz opiekunów.

Główna tematyka sympozjum obejmować będzie standardy opieki nad osobami chorującymi na dystrofie mięśni: opieka neurologiczna, kardiologiczna, pulmonologiczna, dietetyczna, rehabilitacja i prób leczenia stosowanych w dystrofiach mięśniowych. Sympozjum będzie okazją do wymiany doświadczeń w zakresie diagnostyki i postępowania w dystrofiach mięśniowych naukowców z kraju i zagranicy oraz okazją do konfrontacji doświadczeń chorych i ich opiekunów w tym zakresie.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://parentproject.org.pl/index.php/start-1/aktualnosci/132-iii-miedzynarodowe-sympozjum

Serdecznie zapraszamy!