• 8 grudnia 2023
  • 23:00
  • Dąbrowa Górnicza

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym Prezesa KRF II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Jakość życia uwarunkowana niepełnosprawnością” odbywającej się w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Z Niepełnosprawnościami w Akademii WSB w dniu 8 grudnia 2023 w Dąbrowie Górniczej.

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Dąbrowie Górniczej na lata 2022-2026.

Celem konferencji jest przedstawienie problemu osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy, zaprezentowanie aspektów etycznych, prawnych oraz administracyjnych wspierania OzN w godnym życiu i osiąganiu samodzielności. Celem wydarzenia jest też omówienie metod czynnego włączania w życie społeczne OzN pod kątem dostępności do studiowania, podejmowania pracy, realizacji swoich zainteresowań.

Podczas konferencji będzie też możliwość wymiana spostrzeżeń, poglądów i doświadczeń ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Więcej informacji:
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/wkrotce/miedzynarodowy-dzien-osob-z-niepelnosprawnoscia-w-akademii-wsb.html

PROGRAM KONFERENCJI 08 12 2023