• 20 kwietnia 2024
 • 23:00
 • Kraków

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym prezesa KRF I Ogólnopolskiej Konferencji ,,Przyszłość Fizjoterapii”, która odbędzie się w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 20 kwietnia 2024 r. 

Konferencję organizują Studenckie Koła Naukowe Wydziału Rehabilitacji Ruchowej ,,Szansa” i ,,Manual Activity Group” AWF w Krakowie.

Konferencja skierowana jest do studentów fizjoterapii z całej Polski i ma na celu wymianę doświadczeń i najnowszej wiedzy z zakresu rehabilitacji ruchem. W wydarzeniu wezmą udział także przedstawiciele Komitetu Naukowego złożonego z pracowników krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz grono ekspertów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji z całej Polski. Stwarza to platformę do nawiązania kontaktów oraz sprzyja budowaniu wspólnoty akademickiej.

Konferencja będzie podzielona na sesje dotyczące konkretnej dziedziny fizjoterapii, a każda z nich zostanie oceniona przez Jury.

 1. Sesja fizjoterapii sportowej i terapii funkcjonalnej.
  2. Sesja terapii manualnej, terapii tkanek miękkich i rehabilitacji w ortopedii.
  3. Sesja rehabilitacji w chorobach wewnętrznych.
  4. Sesja rehabilitacji w ginekologii i wieku rozwojowym.
  5. Sesja fizykoterapii i balneoklimatologii.
  6. Sesja nowoczesnych technik we współczesnej fizjoterapii oraz tematy nie przyporządkowane do żadnej z powyższych sesji.

Studenci podczas sesji będą mieli możliwość przedstawienia dwóch rodzajów prac: praca oryginalna (7 min czasu na prezentację + 3 minuty na dyskusję) lub opis przypadku (5 min prezentacji + 3 minuty dyskusji).

W każdej sesji zostanie wyróżniona najlepsza praca, a dodatkowo na zakończenie konferencji Komitet Naukowy i Jury wyłoni i nagrodzi trzy najlepsze prace zaprezentowane podczas całego dnia Konferencji.

Więcej informacji: https://przyszloscfizjoterapii.awf.krakow.pl/