PL

„I Konferencja Diagnostyki Ultrasonograficznej w Fizjoterapii”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym prezesa KRF „I Konferencji Diagnostyki Ultrasonograficznej w Fizjoterapii”, która odbędzie się 13 kwietnia 2024 r. w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Główny PTU oraz utworzona w 2023 r. Sekcja Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Diagnostyka ultrasonograficzna, stetoskop XXI wieku, niezaprzeczalnie jest bezinwazyjnym, precyzyjnym i bezpiecznym narzędziem diagnostycznym. Możliwości ultrasonografii wykorzystywane są coraz powszechniej jako wsparcie terapii fizjoterapeutycznej z możliwością monitorowania jej skuteczności i postępów.

Na konferencji zostaną omówione aktualne możliwości i zastosowania ultrasonografii w pracy fizjoterapeuty oraz wynikające z tego trudności. Szczegółowy program dostępny jest na stronie wydarzenia.

Więcej informacji: https://www.ptufizjo.pl/