• 10 sierpnia 2019
  • 09:00
  • Polska

Krajowa Izba Fizjoterapeutów ma zaszczyt poinformować o objęciu honorowym patronatem wydarzenia pt:. „Aktywne Warsztaty”, które odbywać się będą od lipca/sierpnia do listopada 2019 roku na terenie całej Polski, organizowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Tematem wiodącym w działaniu są ćwiczenia fizyczne skierowane do grupy osób powyżej 55 tego roku życia w ramach profilaktyki upadków. Działanie ma na celu promocję aktywności fizycznej i przedstawienia jej roli w profilaktyce przeciwupadkowej, przeprowadzenie instruktażu ćwiczeń jak i edukację dotyczącą bezpiecznego wykonywania ćwiczeń. Cele dodatkowe to zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną jako element higieny życia codziennego oraz podkreślenie jak ważne jest utrzymanie sprawności fizycznej w każdym wieku. Aktywne warsztaty prowadzone są w ramach realizacji projektu: ,,Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach celu 5: ,,Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się”.

Więcej informacji na stronie organizatora www.pzh.gov.pl