• 25 listopada 2021
  • 09:00
  • W formule hybrydowej

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem konferencji  „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”, która odbędzie się w dniach 25-26 listopada br w formule hybrydowej. Organizatorem wydarzenia jest Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” – Związek Stowarzyszeń.

Podczas tegorocznej edycji konferencji dyskusja będzie się koncentrować m.in. na celach i wyzwaniach deinstytucjonalizacji, kadrach medycznych i opiekuńczych, higienie i pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przeprowadzanej w domu oraz sukcesach i porażkach odniesionych w poszukiwaniu optymalnych standardów opieki długoterminowej.

Konferencja kontynuuje zapoczątkowaną w ubiegłych latach publiczną debatę o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce. Obserwowany od kilku lat dynamiczny wzrost liczby osób starszych oraz prognozy demograficzne przynoszą nowe wyzwania dla polskiej służby zdrowia i pomocy społecznej. Trudną sytuację pogłębia dodatkowo pojawianie się kolejnych fal pandemii koronawirusa. Wyzwania te będą jednymi z najważniejszych kwestii polityki w najbliższych dziesięcioleciach.

W tej sytuacji najistotniejsze jest zabezpieczenie socjalne i zdrowotne rosnącej populacji osób starszych i niesamodzielnych. W kontekście deficytu fachowych pracowników oraz presji ekonomicznej będzie stanowić to największe wyzwanie dla rządzących, obecnych i przyszłych.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele środowisk związanych z sektorem opieki długoterminowej: świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, pracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników, a zwłaszcza prelegentów oraz podopiecznych i personelu placówek opieki długoterminowej debaty tematyczny dostępne będą także w bezpłatnej transmisji „na żywo” na stronie www.opiekadlugoterminowa2021.pl.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny dostępne będą na stronie: www.opiekadlugoterminowa2021.pl