• 27 maja 2022
  • 08:00
  • Warszawa

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym prezesa KRF Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, organizowanej przez Wydział Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w dniu 27 maja 2022 r.

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, studentów i doktorantów. Bycie członkiem studenckiego koła naukowego nie jest wymagane, aczkolwiek preferowane.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia. Obszary tematyczne i zagadnienia obejmują: wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, zarządzanie w sporcie, dietetyka w sporcie, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa.

Termin zgłoszenia uczestnictwa czynnego oraz przesłanie streszczeń: 10 kwietnia 2022 r.
Zgłoszenia na konferencję dostępne będą w formularzu FORMS link:
https://forms.office.com/r/TdCcMkcc9Y

Informacje dodatkowe:
1. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia uczestnikom: identyfikator, książeczkę streszczeń oraz certyfikat uczestnictwa w wersji PDF.
2. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.
3. Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również członkowie Szkół Doktorskich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2020/2021, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.
4. Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej.
5. Przewidziane są nagrody dla Laureatów prac wyróżnionych podczas Konferencji.

Więcej informacji: https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn