PL

Konferencja Naukowo─Szkoleniowa „Nowe horyzonty rehabilitacji w różnych sferach życia człowieka”

Konferencja Naukowo─Szkoleniowa „Nowe horyzonty rehabilitacji w różnych sferach życia człowieka”

26-27.04.2024 r., Kazimierz Dolny

Konferencja organizowana jest już po raz dwunasty. Trwale wpisała się w kalendarz wydarzeń skierowanych do naszego środowiska, jest miejscem wymiany doświadczeń i poglądów wobec wyzwań współczesnej fizjoterapii oraz okazją do integracji środowiska. Organizatorami wydarzenia są: Eres Medical Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – Oddział Lubelski, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska – Oddział Lubelski.

W programie konferencji znajdą się m.in. następujące wykłady:

 • Nowe horyzonty rehabilitacji w różnych sferach życia człowieka.
 • Rola fizjoterapii neonatologicznej we wspomaganiu rozwoju pacjenta wysokiego ryzyka wystąpienia niepełnosprawności. Studium przypadku.
 • Skolioza i ICF – od teorii do praktyki w fizjoterapii.
 • Fizjoterapia oddechowa – istotny element kompleksowego leczenia pacjentów.
 • Wstępne doniesienia z wykorzystania terapii IHHT w symulacji niespecyficznego treningu wysokogórskiego.
 • Skuteczność zabiegów fizykoterapeutycznych w rękach fizjoterapeutów.
 • Trening antygrawitacyjny jako nowa forma aktywności fizycznej dla pacjentów z obniżonym napięciem mięśniowym. Studium przypadku.
 • Holistyczna fizjoprofilaktyka schorzeń narządu ruchu jako czysta ekonomia zdrowia.
 • FMS w problemach uroginekologicznych z wykorzystaniem metody chiropraktycznej Price Results System.
 • Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa jako skuteczna metoda leczenia obrzęku limfatycznego.
 • Powrót do pracy po incydencie udarowym.
 • „Starość jest tylko dalszym ciągiem młodości” – o wartościach fizjoprofilaktyki geriatrycznej w różnych aspektach funkcjonowania na podstawie Evidence-Based Medicine.

Odbędą się także warsztaty:

 • Znaczenie kompresji w leczeniu obrzęku.
 • Terapia manualna tarczycy.
 • Nowe możliwości wykorzystania głębokiej stymulacji elektromagnetycznej FMS.
 • Praktyczne zastosowanie dynamicznego odciążenia w podwieszeniu jako treningu antygrawitacyjnego – fizjo bungee therapy.

 Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowych prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Strona konferencji: https://www.konferencjadlafizjoterapeutow.eresmedical.com.pl/