• 20 maja 2022
  • 08:00
  • Warszawa

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęcie patronatem honorowym prezesa KRF IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej  Myśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda pt. „Nowoczesny trening funkcjonalny w fizjoterapii. Trening medyczny czy funkcjonalny”, organizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w dniach 20-21 maja 2022 r.

Termin konferencji zbiega się z setną rocznicą urodzin jej patrona, prof. dr hab. Andrzeja Seyfrieda, jednego z najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie rehabilitacji, współtwórcy Polskiej Szkoły Rehabilitacji, wykładowcy licznych uczelni krajowych i zagranicznych, ekspertem ds. rehabilitacji i szefem misji międzynarodowej WHO.

Tematyka konferencja koncentruje się na próbie odpowiedzi na pytanie czym jest trening funkcjonalny a czym trening medyczny we współczesnej fizjoterapii. W dostępnym piśmiennictwie różnie postrzega się i definiuje oba pojęcia. Do udziału w wydarzeniu organizator zaprosił specjalistów z różnych obszarów medycyny i fizjoterapii, którzy przedstawią w jaki sposób rozumieją te zagadnienia. Organizatorzy mają nadzieję, że obecność w jednym  miejscu fizjoterapeutów, lekarzy, trenerów, instruktorów, nauczycieli przyczyni się do owocnej  wymiany poglądów i dyskusji.

W trakcie dwudniowej konferencji odbędą się sesje naukowe, warsztaty oraz panel dyskusyjny.  Warsztaty będą ukierunkowane na problematykę  związaną z treningiem funkcjonalnym w fizjoterapii, treningiem stabilizacji tułowia, odbudową zdolności motorycznej, treningiem oddechowym w GDS, treningiem funkcjonalnym w neurologii oraz treningiem motywacyjnym.

Warsztaty: w cenie opłaty konferencyjnej dostępny jest udział w 4 warsztatach (do wyboru przez uczestnika z grupy dziesięciu warsztatów). Można wybrać 2 warsztaty pierwszego dnia i 2 warsztaty drugiego dnia (po jednym w każdej turze).
Wyboru uczestnik dokonuje w kwestionariuszu zgłoszeniowym. Liczba miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły organizacyjne:

Miejsce konferencji:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, Warszawa
Aula Główna

Opłaty:

Opłata konferencyjna (zgodnie z Regulaminem – wpłata w momencie rejestracji) – 390 zł
Opłata konferencyjna dla studentów (zgodnie z Regulaminem – wpłata w momencie rejestracji) – 320 zł

Program:

PROGRAM-IX-KONFERENCJI-2022.05.20-21-tabelka-2.pdf (awf.edu.pl)

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy (office.com)