• 17 stycznia 2019
  • 10:00
  • Lublin, Uniwersytet Medyczny

Krajowa Izba Fizjoterapeutów serdecznie zaprasza na czwartą konferencję w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia oraz przedstawiciele korporacji zawodowych oraz członkowie Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.

Debata pt „Wspólnie dla Zdrowia” odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 roku w Lublinie w budynku Uniwersytetu Medycznego.

Tematami wiodącymi podczas konferencji będzie „Kształcenie przed – i podyplomowe kadr medycznych”, „Nowe zawody w medycynie – ich rola i miejsce w systemie ochrony zdrowia” oraz „Wynagrodzenia w ochronie zdrowia”.

Tak jak po poprzednich konferencjach, po zakończeniu wszystkich etapów dyskusji powstanie raport, który posłuży opracowaniu wieloletniego planu rozwoju systemu ochrony zdrowia. Zostanie on przekazany Ministrowi Zdrowia w połowie przyszłego roku.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: wspolniedlazdrowia.com