• 15 listopada 2019
  • 09:00
  • AULA, AWF Warszawa

Krajowa Izba Fizjoterapeutów ma zaszczyt zaprosić na objęte honorowym patronatem III Forum Praktyków – PEDIATRIA Techniki manualne w fizjoterapii dzieci i młodzieży, które w tym roku odbędzie 15.11.2019 r. w Warszawie.

Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia. W ramach tych obchodów wchodzących w skład obchodów 90-lecia AWF Warszawa zorganizowane zostaną liczne wydarzenia, przede wszystkim konferencje naukowo-szkoleniowe. Kulminacja Obchodów będzie miała miejsce w dniach 15-16 listopada 2019 r. wówczas odbędzie się między innymi III FORUM Praktyków Pediatria. Ze względu na coraz liczniejszą grupę pacjentów z problemami motorycznymi w wieku rozwojowym implikującą potrzebę zgłębiania wiedzy dotyczącej tematyki fizjoterapii w pediatrii spodziewamy się dużego zainteresowania konferencją organizowaną na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa. Celem Konferencji jest zapoznanie specjalistów zajmujących się fizjoterapią dzieci i młodzieży oraz studentów fizjoterapii z możliwościami diagnostyki funkcjonalnej i współczesnej fizjoterapii dzieci z wadami wrodzonymi oraz dzieci z nabytymi dysfunkcjami w przebiegu rozwoju ruchowego. W czasie wystąpień naukowych omówione zostaną techniki manualne wykorzystywane w procesie fizjoterapii, które przyczynić się mogą do zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na stronie organizatora awf.edu.pl