• 4 grudnia 2020
  • 12:00
  • Ryga, Łotwa (ONLINE)

Przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych z Litwy, Łotwy i Estonii organizują pierwszą edycję Bałtyckiego Kongresu Fizjoterapii. Hasłem przewodnim wszystkich 4 tematów głównych jest „Promocja zdrowia i profilaktyka niepełnosprawności”. Jakość życia to kluczowy cel w fizjoterapii, a na kongresie zostanie podjęta debata nad promocją zdrowia i profilaktyką w 4 perspektywach:

  1. Pacjenta kardiologicznego i onkologicznego, m.in. w myśl programu Komisji Europejskiej dotyczącego zapoczątkowanego w 2020 roku „Planu walki z nowotworem”.
  2. Zdrowia psychicznego jako elementu promocji zdrowia.
  3. Młodocianego sportowca.
  4. Pracownika, nie tylko biurowego.

Powyższa tematyka dotyczyć będzie także nieodwracalnego trendu w sektorze zdrowia, jakim jest cyfryzacja i informatyzacja świadczeń.

Bardzo ciekawie zapowiada się panel dotyczący zjawiska w Polsce jeszcze mało znanego tzw. „fizjoterapii środowiskowej” (Environmental Physiotherapy). Nie chodzi tu jednak o społeczny aspekt zawodu (jak np. pielęgniarka środowiskowa), ale o rolę fizjoterapeuty jako specjalisty edukującego i zmieniającego nawyki pacjenta także w aspekcie ekologicznym, aby był świadomy wpływu na środowisko. W końcu to my – fizjoterapeuci przypominamy naszym pacjentom od lat korzyści wynikające z przedkładania jazdy rowerem nad korzystanie z auta. Jest to oczywiście szeroki koncept, wpisany w program zrównoważonego rozwoju, który stworzyła ONZ, łączącego czynniki społeczne, ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne w nowe spojrzenie na rozwój społeczeństw.

Równie ciekawie zapowiada się panel dotyczący promocji zdrowia z perspektywy ergonomii i higieny pracy. Kluczową rolę w tej dziedzinie fizjoterapii w Europie odgrywa Estonia, ze swoimi rozbudowanymi programami dbającymi o zdrowie pracownika. Dość wspomnieć, że do zespołu BHP w Estonii dołączony jest fizjoterapeuta, który zarówno projektuje miejsce pracy, jak i prowadzi obowiązkowe szkolenia pracownicze związane z ergonomią.

KIF współpracując we wcześniejszych projektach z przedstawicielami fizjoterapeutów z Litwy, Łotwy i Estonii został zaproszony do poprowadzenia panelu dotyczącego implementacji programów profilaktycznych w systemie zdrowotnym. Gośćmi panelu będą dr hab. Monika Grygorowicz – fizjoterapeutka, członkini Zespołu ds. Fizjoprofilaktyki przy KIF oraz lekarz Tomasz Prycel – pełnomocnik ds. Programów Polityki Zdrowotnej przy KIF. Kibicujemy naszym nadbałtyckim kolegom i liczymy na kolejne edycje kongresu.

Zachęcamy do udziału w kongresie, ale także do nadsyłania abstraktów swoich prac naukowych. Czas na zgłoszenie abstraktu jest do 16 października 2020.

Rejestracja i szczegóły na stronie:  http://fizioterapeitiem.lv/congress