• 26 maja 2022
  • 12:00
  • Pl. Małachowskiego 2, 00 -066 Warszawa, piętro 2.

Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów informuje, że egzamin z języka polskiego organizowany przez Krajową Radę Fizjoterapeutów odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r., o godzinie 12:00, pod adresem Pl. Małachowskiego 2, 00 -066 Warszawa, piętro 2.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu powinny złożyć stosowny wniosek oraz wnieść opłatę zgodnie z poniższą procedurą: Egzamin ze znajomości języka polskiego – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

W dniu egzaminu należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Załączony do niniejszego zawiadomienia „Informator dla zdających” zawiera niezbędne informacje o zakresie egzaminu.

Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się w informatorze

Informator dla zdających