PL

Egzamin z języka polskiego organizowany przez Krajową Radę Fizjoterapeutów – 26 czerwca 2024 r.

Egzamin z języka polskiego organizowany przez Krajową Radę Fizjoterapeutów – 26 czerwca 2024 r.

Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów informuj, że egzamin z języka polskiego organizowany przez Krajową Radę Fizjoterapeutów odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r., o godzinie 09:30, w siedzibie KIF pod adresem Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, piętro 4.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu powinny złożyć stosowany wniosek oraz wnieść opłatę zgodnie z poniższą procedurą: https://pomoc.kif.info.pl/egzamin-ze-znajomosci-jezyka-polskiego/

W dniu egzaminu należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Załączony do niniejszego zawiadomienia ,,Informator dla zdających” zawiera niezbędne informacje o zakresie egzaminu.

Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się w informatorze:

INFORMATOR-Egzamin-ze-znajmości-języka-polskiego-aktualne