Zespół powstał we wrześniu 2023 roku, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowisko fizjoterapeutów.
W ramach swojej działalności rozpozna podstawowe problemy i potrzeby fizjoterapeutów, zbierze i przeanalizuje dane dotyczące funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (DPS, DDP, ŚDS, WTZ i inne) oraz dokona analizy warunków pracy w tych jednostkach.

Celem prac Zespołu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących:

  • określenia i ujednolicenia zakresu obowiązków fizjoterapeutów;
  • wyrównania norm czasu pracy;
  • wyrównania poziomu wynagrodzeń;
  • dostosowanie poziomu zatrudnienia do liczby pensjonariuszy wymagających rehabilitacji.

Członkowie zespołu z ramienia KRF:

Agnieszka Domurad (przewodnicząca)
Katarzyna Kazimierczak (zastępca przewodniczącej)
Renata Markiewicz (sekretarz)
Michał Łaz

Członkowie zespołu z ramienia DPS-ów:

Wioletta Lidia Cacek
Małgorzata Konieczna
Artur Jacek Kuźma
Krzysztof Tomasik

Kontakt:
e-mail: [email protected]