PL

Dodatkowe terminy przyznawania PWZFz

Uwaga, absolwenci kierunku fizjoterapia! Z myślą o Was KIF organizuje 8 i 29 sierpnia dwa dodatkowe posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów (zdalne, z głosowaniem w trybie obiegowym).

Podczas tych posiedzeń przyznane zostaną Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty tym z Was, którzy dostarczą do KIF komplet wymaganych i poprawnie wypełnionych dokumentów do:

 • 3 sierpnia – dot. posiedzenia KRF 8 sierpnia,
 • 23 sierpnia – dot. posiedzenia KRF 29 sierpnia.

Przypominamy instrukcję, jak złożyć wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty.

 1. Wejdź na stronę https://kif.info.pl/rejestracja/ – wypełnij formularz i wyślij go.
 1. Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza na podany podczas rejestracji e-mail otrzymasz komunikat z dalszymi instrukcjami.
 2. Otrzymany mailem wniosek wydrukuj, podpisz i wyślij pocztą tradycyjną na wskazany w instrukcji adres korespondencyjny, dołączając wymagane dokumenty:
 • oryginały lub odpisy lub poświadczone notarialnie kopie wszystkich dyplomów wydanych w języku polskim, potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacje),
 • zdjęcie w formacie 35×45 mm (wymogi jak do dowodu osobistego),
 • jeśli na dyplomach widnieją inne nazwiska niż obecnie używane, do wniosku dołącz skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument potwierdzający zmianę nazwiska,
 • potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 100 zł na wskazany we wniosku Twój indywidualny numer konta.
 1. W ciągu maks. 30 dni otrzymasz informację o kompletności wniosku.
 2. Pozytywnie rozpatrzony wniosek zostanie przekazany na najbliższe posiedzenie KRF, która wyda decyzję o przyznaniu Ci PWZFz (maks. ma na to 3 miesiące, z reguły trwa to krócej).
 3. Po przyznaniu PWZFz Twoje dane zostaną niezwłocznie umieszczone w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, a Ty otrzymasz imienną uchwałę mailem, na adres wskazany podczas rejestracji.

Od tego momentu jesteś fizjoterapeutą!

PWZFz w formie plastikowej legitymacji wraz z imienną uchwałą oraz pamiątkowym zaświadczeniem otrzymasz w terminie od 3 do 5 miesięcy (termin zależny od PWPW, która drukuje legitymacje).

Absolwentów kierunku fizjoterapia zachęcamy także do odwiedzenia strony przygotowanej dla studentów:
https://kif.info.pl/dla-studentow/