PL

Dodatkowe posiedzenia KRF – szansa na złożenie wniosku o PWZFz szybciej

Absolwenci fizjoterapii nie będą musieli czekać do stacjonarnego posiedzenia KRF po wakacjach, by złożyć wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Dodatkowe terminy obrad, w trybie obiegowym, ustalono w lipcu i sierpniu. W związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem PWZFz w najbliższym czasie, powinny uwzględnić terminy posiedzeń KRF: 25 czerwca, 25 lipca, 26 sierpnia, 27 września.  

Jak złożyć wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty?

 • Wejdź na stronę https://kif.info.pl/rejestracja/ wypełnij formularz i wyślij go.
 • Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza na podany podczas rejestracji e-mail otrzymasz komunikat z dalszymi instrukcjami.
 • Otrzymany mailem wniosek wydrukuj, podpisz i wyślij pocztą tradycyjną na wskazany w instrukcji adres korespondencyjny, dołączając wymagane dokumenty:
  – oryginały lub odpisy, lub poświadczone notarialnie kopie wszystkich dyplomów wydanych w języku polskim, potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacje),
  – zdjęcie w formacie 35×45 mm (wymogi jak do dowodu osobistego),
  – jeśli na dyplomach widnieją inne nazwiska niż obecnie używane, do wniosku dołącz skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument potwierdzający zmianę nazwiska,
  – potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 100 zł na wskazany we wniosku Twój indywidualny numer konta.

W ciągu maks. 30 dni otrzymasz informację o kompletności wniosku.

Pozytywnie rozpatrzony wniosek zostanie przekazany na najbliższe posiedzenie KRF, która wyda decyzję o przyznaniu Ci PWZFz (maks. ma na to 3 miesiące, z reguły trwa to krócej).

Lista na dane posiedzenie KRF zamykana jest 7 dni przed jego terminem.

Po przyznaniu PWZFz Twoje dane zostaną niezwłocznie umieszczone w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, a Ty otrzymasz imienną uchwałę mailem, na adres wskazany podczas rejestracji.

PWZFz w formie plastikowej legitymacji wraz z imienną uchwałą oraz pamiątkowym zaświadczeniem otrzymasz w terminie od 3 do 5 miesięcy (termin zależny od PWPW, która drukuje legitymacje).

Osoby kształcące się na kierunku fizjoterapia zachęcamy także do odwiedzania strony przygotowanej dla studentów:
https://kif.info.pl/dla-studentow/