PL

Delegacja Krajowej Izby Fizjoterapeutów na MDI w Zgorzelcu

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów byli obecni na jubileuszowej konferencji MDI, która już po raz 25 odbywała się w Zgorzelcu. W programie tej trzydniowej imprezy (28-30.03.2019) odbyła się także sesja naukowa “Fizjoterapeuta w Polsce” zorganizowana przez KIF. Była to dobra okazja, żeby omówić współczesne wyzwania, z którymi mierzy się polska fizjoterapia. Prelegenci KIF poruszyli szereg ważnych zagadnień związanych z rozwojem naszej branży.

Paweł Adamkiewicz (wiceprezes KIF), przedstawił  najważniejsze aspekty prawne niezależności zawodowej fizjoterapeuty, zaś Zbigniew Wroński (wiceprezes KIF) odniósł się do zmian w kształceniu oraz zróżnicowanych kompetencji fizjoterapeutów. Z kolei Ernest Wiśniewski (wiceprezes KIF) poruszył kwestię konieczności digitalizacji zawodu, a Tomasz Niewiadomski (wiceprezes KIF) nakreślił przyszłość fizjoterapii refundowanej i fizjoprofilaktyki. Cykl bardzo dobrze przygotowanych prezentacji zamknęło wystąpienie Prezesa KRF, profesora Macieja Krawczyka, który omówił znaczenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów dla rozwoju zawodu fizjoterapeuty i fizjoterapii.

Profesor Maciej Krawczyk był także moderatorem dyskusji, która miała miejsce tuż po serii wystąpień tematycznych. Wzięli w niej udział następujący eksperci:

profesor Małgorzata Domagalska – Przewodnicząca Zespołu ds. Kształcenia Podyplomowego KIF,
Rita Hansdorfer-Korzon – Kierownik Zakładu Fizjoterapii Gdańskiego UM,
profesor Jakub Taradaj – Przewodniczący Zespołu ds. Nauki KIF,
Rafał Bugaj – Przewodniczący Zespołu ds. Etyki,
profesor Bartosz Molik – Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF im. J. Piłsudskiego.
W merytorycznej dyskusji poruszone zostały m.in. kwestie reformy specjalizacji kierunkowych w perspektywie kilku następnych lat, grantów, etyki oraz rejestru praktyk zawodowych.

Udział delegacji KIF był okazją do przedstawienia dokonań izby oraz wymiany doświadczeń. Jak widać na zdjęciach, eksperci z Krajowej Izby Fizjoterapeutów mieli bliski, bezpośredni kontakt z audytorium, a przygotowane prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości.