W związku z rozwojem Działu Analiz i Statystyki, Krajowa Izba Fizjoterapeutów poszukuje osoby na stanowisko analityka/statystyka.

Charakterystyka pracy:

 • Przygotowywanie raportów na podstawie danych pochodzących z badań własnych oraz badań sondażowych zleconych przez KIF.
 • Analiza baz danych, przeprowadzanie procedury tzw. „ważenia danych”, tworzenie zestawień, tabel, wykresów i map.
 • Przeprowadzanie podstawowych analiz statystycznych, wyznaczanie determinant analizowanych zjawisk, określanie istotności statystycznej uzyskiwanych wyników.
 • Walidacja testów.
 • Opracowywanie kwestionariuszy ankietowych do badań własnych realizowanych przez KIF.
 • Analiza statystyczna na potrzeby publikacji naukowych z dziedziny fizjoterapii i/lub zdrowia publicznego.

Oferujemy:

 • Pracę na ½ etatu (umowa o pracę lub umowa zlecenie).
 • Elastyczny czas pracy.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym dynamicznym zespole.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria, ekonomia, zdrowie publiczne, itp., mile widziany doktorat lub studia podyplomowe
  z wymienionych kierunków
 • Podstawowa znajomość analiz statystycznych: wyznaczanie parametrów statystyki opisowej, testy t-Studenta i U-Mann’a-Whitney’a, parametryczna i nieparametryczna analiza ANOVA, testy normalności rozkładu, test chi-kwadrat.
 • Znajomość programów MS Office (Word, Excel, Power Point), dodatkowym atutem będzie znajomość VBA dla Excella, Python’a lub znajomość pakietów statystycznych (STATISTICA, SPSS, SAS, itp.).
 • Mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (w tym w czasopismach z listy A).

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres:

[email protected].

Na zgłoszenia czekamy do 5 października 2020 roku.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt:

dr Witold Śmigielski, 601-355-302