Koleżanki i Koledzy!

Jednym z zadań Krajowej Rady Fizjoterapeutów jest dbałość o prawidłowe i zgodne z przyjętymi aktami normatywnymi, leczenie pacjentów poddawanych procesowi fizjoterapii.

W chwili obecnej sygnały docierające ze środowiska wskazują na mnogość problemów z jakimi w codziennej pracy spotykają się fizjoterapeuci. Zdecydowana większość tych problemów wynika z nieprawidłowej interpretacji przepisów lub braku ich doprecyzowania.

Poniższa ankieta ma za zadanie pozyskanie materiałów do analizy warunków pracy fizjoterapeutów w celu wypracowania w przyszłości adekwatnych do potrzeb, norm zatrudnienia i przepisów je regulujących. Dane uzyskane z analizy wyników będą służyły w przyszłości do monitorowania procesów i zmian zachodzących w miejscach pracy członków KIF.