PL

2 października, 2020

Wyniki badania przeprowadzonego wśród techników fizjoterapii

Od dwóch lat KIF podejmuje starania, których celem jest wprowadzenie studiów pomostowych i uznanie kwalifikacji techników fizjoterapii. W tym roku przeprowadziliśmy ankietę, w której chcieliśmy zbadać chęć podjęcia takich studiów przez osoby z takim właśnie tytułem. Zdobycie wiarygodnych danych na

5 years of autonomous physiotherapy in Poland

Time pasts fast. Since 5 years each September, we have been celebrating an important anniversary for the Polish physiotherapy society. The Act on the Profession of Physiotherapy passed on 25 September 2015. Recently, it is hard to imagine our occupational