Zespół Ekspertów do spraw Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych
Przejdź do zakładki...
Zespół Ekspertów do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
Przejdź do zakładki...
Zespół Ekspertów do spraw Nauki
Przejdź do zakładki...
Zespół Ekspertów do spraw Specjalizacji Kierunkowych
Przejdź do zakładki...
Zespoł Ekspertów do spraw Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i Prawa Wykonywania Zawodu
Przejdź do zakładki...
Zespół Ekspertów do spraw Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej
Przejdź do zakładki...
Zespół Ekspertów do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii
Przejdź do zakładki...
Zespół Ekspertów do spraw Finansów
Przejdź do zakładki...
Zespół Ekspertów do spraw Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej
Przejdź do zakładki...
Zespół Ekspertów do spraw Ustawicznego Kształcenia Podyplomowego Fizjoterapeutów
Przejdź do zakładki...