Zespół Tematyczny do spraw Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Nauki
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Specjalizacji Kierunkowych
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i Prawa Wykonywania Zawodu
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Finansów
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Ustawicznego Kształcenia Podyplomowego Fizjoterapeutów
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Standardów Pracy Fizjoterapeutów
Przejdź do zakładki...
Zespół Tematyczny do spraw Współpracy z Zagranicą (International Cooperation Committee)
Przejdź do zakładki...