mgr Ewa Rybicka
mgr Beata Agnieszka Pyrka
dr Renata Skalska-Izdebska
mgr Beata Trzepizur
mgr Dariusz Marian Fielek
mgr Agnieszka Irena Kurach
mgr Piotr Klimkowski
dr Magdalena Weber-Rajek
dr Marek Walusiak
dr Dariusz Milko
mgr Szymon Adam Kijanka
mgr Marek Arabski

Zadania zespołu

Zespół zajmuje się wprowadzaniem standardów fizjoterapeutycznych w lecznictwie uzdrowiskowym, opracowaniem wytycznych w różnych działach fizjoterapii uzdrowiskowej.

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności