• Procedura wydawania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych

  Procedura wydawania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty według dyrektywy 2005/36/WE

  Cel wydania zaświadczenia:

  chęć podjęcia pracy w zawodzie fizjoterapeuty w krajach członkowskich UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej lub poza UE/EOG/ Konfederacją Szwajcarską (wówczas i tak zaświadczenie powołuje się na w/w dyrektywę).

  Czytaj więcej…

 • Procedura uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych uzyskanych w krajach UE

  Uznawanie Kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów z UE w Polsce przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

  Cel uznania kwalifikacji:

  – chęć podjęcia pracy w zawodzie fizjoterapeuty w Polsce, gdy kwalifikacje zawodowe były uzyskane poza Polską (przyjazd do Polski na stałe)

  Czytaj więcej…

 • Procedura usługi transgranicznej dla osób, które chcą pracować w Polsce (a mają kwalifikacje/uprawnienia w innym państwie UE).

  Procedura Krajowej Izby Fizjoterapeutów (dalej „KIF”) dotycząca Tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty w PL dla osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w krajach UE, inaczej Usługa transgraniczna.

  Cel uznania kwalifikacji:

  – chęć podjęcia pracy w zawodzie fizjoterapeuty w Polsce tymczasowo i okazjonalnie, gdy kwalifikacje zawodowe były uzyskane poza Polską

  Czytaj więcej…

 • Procedura wydawania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów zaświadczenia o niekaralności zawodowej fizjoterapeuty

  Zaświadczenia o niekaralności zawodowej fizjoterapeuty

  zgodne z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dalej „zaświadczenia o niekaralności”).

  Czytaj więcej…