Już w listopadzie br. odbędą się wybory delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Będą to drugie wybory przeprowadzone w naszym samorządzie. Pierwsze odbyły się pod koniec 2016 roku, a liczba fizjoterapeutów uprawnionych do udziału w głosowaniu wynosiła niewiele ponad 13 tysięcy. Dziś w KIF zarejestrowanych jest ponad 68 tysięcy fizjoterapeutów, a każdy z nas ma prawo decydowania o wyborze przedstawicieli na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Wybory odbędą się w dwóch terminach. W części województw będzie to 14 listopada, a w pozostałych 21 listopada. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybierzemy 332 delegatów, reprezentujących poszczególne województwa. Wezmą oni udział w II Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów zaplanowanym na 14-16 stycznia 2021 r.

Zjazd odpowiedzialny będzie za wybór Prezesa, członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika i jego zastępców na 4-letnią kadencję. Podjęte zostaną też Uchwały dotyczące wytycznych działania samorządu i jego organów na kolejne lata. Zjazd rozpatrzy i zatwierdzi sprawozdania Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika.

Jesteśmy w bardzo ważnym momencie działania naszego samorządu. Po raz pierwszy tak duża grupa fizjoterapeutów będzie miała realny wpływ na decydowanie o dalszym kierunku rozwoju samorządu.

Liczymy na Państwa obecność w listopadowych wyborach.