KRAJOWA KOMISJA WYBORCZA

1 czerwca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Komisji Wyborczej II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.

Członkowie KKW zostali powołani przez Krajową Radę Fizjoterapeutów Uchwałą nr 486/I KRF

Zgodnie z zapisami Uchwały nr 508/I KRF Krajowa Komisja Wyborcza przeprowadza Wybory delegatów na II KZF. Do zadań KKW należy:

  1. przygotowanie list fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania w poszczególnych rejonach województwa;
  2. rejestrowanie kandydatów na delegatów i ustalanie list wyborczych kandydatów na delegatów wybieranych w danym województwie;
  3. ustalenie wzoru karty wyborczej;
  4. powoływanie komisji rejonowych do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w rejonach;
  5. powoływanie przewodniczącego komisji rejonowej:
  6. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wyborów;
  7. ustalanie wyników wyborów w poszczególnych województwach i ich ogłaszanie;
  8. rozpatrywanie protestów na przebieg głosowania w rejonie;
  9. wydawanie wytycznych dla komisji rejonowych związanych z przeprowadzaniem głosowania w rejonach;
  10. podejmowanie uchwał w innych spraw w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wyborów.

Poniżej przedstawiamy sylwetki Członków Krajowej Komisji Wyborczej:

Radosław Grzywacz – Przewodniczący Krajowe Komisji Wyborczej

Absolwent Wydział Rehabilitacji  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

specjalista fizjoterapii

Koordynator Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów w woj. mazowieckim. Od wielu lat pracuje  z pacjentami z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, w przychodni lekarskiej zarządza również pracą zespołu lekarzy i fizjoterapeutów. Uczestnik wielu szkoleń i kursów specjalistycznych, między innymi z zakresu: terapii manualnej w odcinku C kręgosłupa, neurorehabilitacji, fizjoterapii w chorobach kardiologicznych.

W życiu prywatnym interesuje się: turystyką górską, fizjoterapią, historią, sportem.

Beata Smolarek – Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Wyborczej

magister rehabilitacji ruchowej

specjalista fizjoterapii

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (SFP).

Były członek Komisji Rewizyjnej SFP.

Pracownik Kliniki Neurochirurgii SP CSK WUM w Warszawie. Specjalizuje się w usprawnianiu pacjentów po operacjach neurochirurgicznych, zwłaszcza z porażeniami mięśni twarzy, a także napięciami w obrębie głowy, w tym zaburzeniami w stawach skroniowo – żuchwowych. Uczestniczka wielu kursów, szkoleń, warsztatów, kongresów i konferencji.

Jej pasją jest człowiek i praca nad ułatwieniem mu funkcjonowania w życiu codziennym, a także natura w całej swojej okazałości, zwłaszcza góry.

Anna Komornicka – Członek Krajowej Komisji Wyborczej

magister fizjoterapii

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Ponad 30-letnia praktyka w zawodzie fizjoterapeuty. Specjalizuje się w leczeniu pacjentów ambulatoryjnych. Prowadzi rehabilitację domową w zakresie endoprotezoplastyki. Ukończyła kilkanaście kursów m.in. kurs ortopedycznej terapii manualnej, neuromobilizacji w terapii manualnej, terapię bólu metodą McKenziego.

Jej pasją jest sport w szczególności jazda na nartach, rajdy rowerowe i podróże oraz samokształcenie.

Bogusława Łudczak – Członek Krajowej Komisji Wyborczej

magister fizjoterapii

Absolwentka Wydział Wojskowo-Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Od 30 lat pracuje z pacjentami wymagającymi leczenia schorzeń narządu ruchu, w szczególności w zakresie ortopedii i dysfunkcji kręgosłupa. Jednocześnie w okresie 10 lat kierowała działam  fizjoterapii w NZOZ. Od kilku lat współpracuje jako audytor z jednostkami certyfikującymi Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji (obserwator) w  sektorze ochrony zdrowia. Uczestniczka wielu kursów w tym: taping w sporcie i rehabilitacji, funkcjonalna terapia manualna, fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu.

W życiu prywatnym interesuje się samokształceniem, teatrem, muzyką jazzową, podróżami oraz grą w golfa.

Agnieszka Matfin – Członek Krajowej Komisji Wyborczej

magister fizjoterapii

Absolwentka Wydział Rehabilitacji  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Specjalizuje się w fizjoterapii sportowej, ortopedycznej i pooperacyjnej. Często pracuje również z pacjentami przeciążonymi pracą siedzącą oraz pomaga osobom narażonym na napięciowe bóle głowy. Jej pasją w życiu zawodowym jest praca z dziećmi i młodzieżą pod kątem profilaktyki urazów sportowych oraz prognozowania i zapobiegania urazom.

W życiu prywatnym pasjonuje ją żeglarstwo, muzyka, psychosomatyka, religie monoteistyczne.