DOKUMENTY

  • Obwieszczenie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

  • Uchwała nr 572/I KRF z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie harmonogramu działań w związku z wyborami delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

  • Uchwała nr 571/I KRF z dnia 16 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

  • Uchwała nr 531/I KRF z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

  • Uchwała nr 508/I KRF w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

  • Procedura głosowania elektronicznego podczas wyborów Delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

WNIOSKI I ZGŁOSZENIA