W związku z dużym zainteresowaniem tematyką II Kongresu KIF, który odbędzie się w Krakowie, 16-17 kwietnia 2020, zaktualizowaliśmy informację dotyczącą tematyki poszczególnych sesji. Obejmują one szerokie spektrum zagadnień dotyczących wszelkich aspektów fizjoterapii.

Oto tematy wszystkich sesji kongresu:

 • Fizjoterapia = leczenie = trening. Tak czy nie?
 • Piersiowy i lędźwiowy odcinek kręgosłupa – leczenie zachowawcze czy operacyjne?
 • Fizjoterapia w leczeniu bólu – skuteczne rozwiązanie czy efekt placebo?
 • Kręgosłup szyjny – trudności diagnostyczno-lecznicze.
 • Łokieć i ręka – wspólny problem.
 • Bark – czy sama fizjoterapia wystarczy?
 • Kolano – operować czy nie operować?
 • Zrozumieć fizjoprofilaktykę.
 • Nietrzymanie moczu – wyzwanie cywilizacyjne.
 • Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie.
 • Nowoczesne zaopatrzenie ortopedyczne – wspomaganie fizjoterapii
 • Diagnostyka funkcjonalna w pediatrii.
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce – czy możliwy jest konsensus w fizjoterapii?
 • Fizjoterapia po zabiegach operacyjnych w obrębie narządu ruchu u dzieci.
 • Onkologia – więcej możliwości czy ograniczeń?
 • Obrzęki – czy jest się czego bać?
 • Tułów – klucz do sukcesu fizjoterapii po udarze?
 • Metody fizjoterapii w różnych schorzeniach neurologicznych.
 • Spastyczność poudarowa- współczesne możliwości i perspektywy leczenia.
 • Fizjoterapia w kardiologii – niechciani pacjenci?
 • Fizjoterapia w pulmonologii – wyzwania na przyszłość.
 • Fizjoterapia – nieskończone możliwości.
 • Wyzwania w fizjoterapii geriatrycznej.
 • Badania dodatkowe w fizjoterapii – czy to konieczne?
 • Fizjoterapia jako nowa dziedzina nauki – co nas czeka w niedalekiej przyszłości?
 • Komunikacja kliniczna – jak rozmawiać z pacjentami?
 • Co z tymi uzdrowiskami?
 • Etyka w zawodzie fizjoterapeuty
 • Prawo w fizjoterapii
 • Adaptowana aktywność fizyczna
 • Fizjoterapia w sporcie

Dokładny harmonogram wyżej wymienionego programu kongresu opublikujemy już wkrótce, poszerzając go o informacje o dodatkowych sesjach (porannych i satelitarnych). Przewidzieliśmy także interesujące panele dyskusyjne i atrakcyjne wydarzenia towarzyszące największej imprezie naukowej w świecie polskiej fizjoterapii.

W przyszłym tygodniu przedstawimy szczegółowy program warsztatów, a już przed Świętami uruchomimy stronę do rejestracji uczestników kongresu.

Zachęcamy do śledzenia strony KIF oraz strony poświęconej specjalnie II Kongresowi: kongres.kif.info.pl
Kolejne gorące informacje już wkrótce!