Rekomendacja pracy indywidualnej z pacjentami

Prezydium KRF w liście do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ rekomenduje indywidualną pracę z pacjentem z zachowaniem optymalnych i zalecanych warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz wdrożenie telerehabilitacji w odniesieniu do świadczeń prowadzonych w warunkach ambulatoryjnych, domowych i dziennych. Dowiedz się więcej!