Postępowanie zakończone

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
NA
WYKONANIE APLIKACJI REALIZUJĄCEJ WYTYCZNE KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE FIZJOTERAPII I ICH OPISYWANIA W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ („POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE”)

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej w postepowaniu przetargowym

ZAŁĄCZNIKI

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu przetargowym

Załącznik nr 1 – Zakres opracowania wstępnej koncepcji (projektu studialnego) aplikacji w Etapie I Postępowania Przetargowego.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania do poufności.