Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia  zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

D2018000075201

Więcej informacji dostępnych na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/752