Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05.01.2017r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych.

Więcej informacji dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legistlacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293856