Uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 roku Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r., poz. 1994) wprowadza z dniem 31 maja 2016 roku odmienne niż dotychczas regulacje prawne dotyczące kształcenia w zakresie fizjoterapii. Zgodnie z zapisami w/w ustawy uczelnie wyższe od 1 października 2017 roku, w miejsce studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich), są zobowiązane rozpocząć kształcenie na kierunku fizjoterapia w systemie jednolitych pięcioletnich wyższych studiów magisterskich (Art. 13 pkt. 3. poz. 1).

Od dnia 1 października 2017 roku obowiązujący do tej pory podział na studia 2 – stopniowe (licencjackie i magisterskie) zostaje zlikwidowany, a kształcenie na kierunku fizjoterapia przyjmie formę jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Oznacza to, że od 1 października 2017 roku nie będzie już możliwości kształcenia w ramach studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie). Kształcenie w systemie studiów licencjackich, które rozpoczęło się w 2015/16 i 2016/17 roku, będzie nadal kontynuowane i zakończone w 2019 roku. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów licencjackich będą mogły kontynuować kształcenie na studiach magisterskich (drugiego stopnia) w uczelniach posiadających uprawnienia do kształcenia na studiach drugiego stopnia ale tylko do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w roku akademickim 2017/2018 uczelnie wyższe powinny przeprowadzać rekrutację jedynie na jednolite pięcioletnie studia magisterskie, lecz nie powinno być już naboru na studia licencjackie (pierwszego stopnia). Rozpoczęcie kształcenia przed dniem 1 października 2017 roku (np. 30 września 2017 roku, co może znaleźć się w ofercie edukacyjnej jakiejś szkoły wyższej) nie będzie dawało możliwości dalszego kształcenia na studiach magisterskich, uniemożliwi również przystąpienie do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), a w konsekwencji uniemożliwi uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Komisja ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, przestrzega kandydatów na studia na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018 przed przystąpieniem do studiów licencjackich (pierwszego stopnia) i  zaleca rekrutację na jednolite pięcioletnie studia magisterskie tylko w akredytowanych uczelniach posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunku fizjoterapia.

Komisja ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapii

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?