Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia  zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

D2018000075201

Więcej informacji dostępnych na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/752

Rozporządzenie koszykowe

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia dotycząca zapisów rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w sprawie stanowiska dotyczącego wymagań obligatoryjnych dla podmiotów ubiegających się o realizację świadczeń w zakresie fizjoterapia domowa. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2017r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych.

D2017000142901

Więcej informacji dostępnych na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1429/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r.  w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r.  w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego.

Więcej informacji dostępnych na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001224/O/D20171224.pdf

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?