Polski fizjoterapeuta wyróżniony na arenie międzynarodowej

Z dumą informujemy, że dr Sebastian Rutkowski, fizjoterapeuta z Opola, otrzymał prestiżowe wyróżnienie na kongresie w Kanadzie. Działalność naukowa dr Rutkowskiego skupia się na zastosowaniu rzeczywistości wirtualnej w rehabilitacji. Jest autorem 25-ciu publikacji w tym obszarze (w tym przeglądów systematycznych, metaanaliz i artykułów z oryginalnymi badaniami), pełnił funkcję kierownika 7 grantów, jak również rozwijał się naukowo na dwóch stażach podoktorskich we Włoszech. Jego praca została doceniona na międzynarodowym forum, podczas kongresu International Society for Virutal Rehabilitation (ISVR), który odbył się 23-25 lipca 2023 r. w Montrealu (strona wydarzenia: https://isvr.org/wcisvr-2023/).

Na kongresie zostali nagrodzeni naukowcy zasłużeni w rozwoju tego podejścia terapeutycznego. Profesor Mindy Levin otrzymała wyróżnienie za całokształt swojej aktywności na przestrzeni 25 lat pracy badawczej, a dr Naomi Gefen oraz dr Rutkowski otrzymali nagrodę ISVR Early Career Investigator Award. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest początkującym naukowcom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w dziedzinie rehabilitacji wspieranej wirtualną rzeczywistością. Laureat został zaproszony do osobistego odbioru nagrody i wygłoszenie wykładu podczas tego wydarzenia. Link do wyników konkursu: https://isvr.org/awards/

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wsparła udział laureata w kongresie ISVR, zgodnie z decyzją Zespołu Tematycznego ds. Nauki, który zarekomendował przyznanie dofinansowania na ten cel.

Laureatowi serdecznie gratulujemy zdobycia tak ważnego i prestiżowego wyróżnienia, a także życzymy kolejnych sukcesów w pracy zawodowej i naukowej, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej!

Dr Sebastian Rutkowski to absolwent wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej. W 2018 r. obronił rozprawę doktorską na wrocławskiej AWF, obecnie w trakcie postępowania habilitacyjnego. Jego zainteresowania badawcze obejmują implementację wirtualnej rzeczywistości w procesie rehabilitacji oraz zastosowanie podejścia telemedycznego. Dr Rutkowski jest też wykładowcą – jako adiunkt wykłada w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Jest też praktykiem fizjoterapii – od 7 lat prowadzi własny gabinet i na co dzień pracuje z pacjentami. Dr Rutkowski pełni również aktywną rolę w KIF jako członek zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej. Jest autorem projektu pod roboczym tytułem „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”, który uruchomiony będzie w 4. kwartale 2023 r. (o szczegółach napiszemy niebawem).

Znamy nową datę i temat II Kongresu KIF!

II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbędzie się w terminie 12-15 czerwca 2024 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE przy ul. Marii Konopnickiej 17.

Temat przewodni wydarzenia to “Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji”.

Wkrótce podamy więcej informacji na temat szczegółowego programu i przebiegu wydarzenia.

Dodatkowe terminy przyznawania PWZFz

Uwaga, absolwenci kierunku fizjoterapia! Z myślą o Was KIF organizuje 8 i 29 sierpnia dwa dodatkowe posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów (zdalne, z głosowaniem w trybie obiegowym).

Podczas tych posiedzeń przyznane zostaną Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty tym z Was, którzy dostarczą do KIF komplet wymaganych i poprawnie wypełnionych dokumentów do:

 • 3 sierpnia – dot. posiedzenia KRF 8 sierpnia,
 • 23 sierpnia – dot. posiedzenia KRF 29 sierpnia.

Przypominamy instrukcję, jak złożyć wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty.

 1. Wejdź na stronę https://kif.info.pl/rejestracja/ – wypełnij formularz i wyślij go.
 1. Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza na podany podczas rejestracji e-mail otrzymasz komunikat z dalszymi instrukcjami.
 2. Otrzymany mailem wniosek wydrukuj, podpisz i wyślij pocztą tradycyjną na wskazany w instrukcji adres korespondencyjny, dołączając wymagane dokumenty:
 • oryginały lub odpisy lub poświadczone notarialnie kopie wszystkich dyplomów wydanych w języku polskim, potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacje),
 • zdjęcie w formacie 35×45 mm (wymogi jak do dowodu osobistego),
 • jeśli na dyplomach widnieją inne nazwiska niż obecnie używane, do wniosku dołącz skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument potwierdzający zmianę nazwiska,
 • potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 100 zł na wskazany we wniosku Twój indywidualny numer konta.
 1. W ciągu maks. 30 dni otrzymasz informację o kompletności wniosku.
 2. Pozytywnie rozpatrzony wniosek zostanie przekazany na najbliższe posiedzenie KRF, która wyda decyzję o przyznaniu Ci PWZFz (maks. ma na to 3 miesiące, z reguły trwa to krócej).
 3. Po przyznaniu PWZFz Twoje dane zostaną niezwłocznie umieszczone w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, a Ty otrzymasz imienną uchwałę mailem, na adres wskazany podczas rejestracji.

Od tego momentu jesteś fizjoterapeutą!

PWZFz w formie plastikowej legitymacji wraz z imienną uchwałą oraz pamiątkowym zaświadczeniem otrzymasz w terminie od 3 do 5 miesięcy (termin zależny od PWPW, która drukuje legitymacje).

Absolwentów kierunku fizjoterapia zachęcamy także do odwiedzenia strony przygotowanej dla studentów:
https://kif.info.pl/dla-studentow/

Od 1 sierpnia waloryzacja składek członkowskich KIF

Większość samorządów zawodów medycznych urealniła wysokość składek członkowskich w 2023 r., natomiast w naszym samorządzie nadal obowiązywała składka z 2017 roku w wysokości 25 złotych.

13 czerwca 2023 r., podczas posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów, na wniosek członków KRF, uchwalono zmianę sposobu naliczania składki, a co za tym idzie – jej nowy wymiar. 

Zgodnie z zapisami uchwały nr 261/II KRF, od 1 sierpnia 2023 r. składka będzie wynosiła 0,75% wynagrodzenia zasadniczego ustalanego dla fizjoterapeuty zatrudnionego na stanowisku z wymaganym średnim wykształceniem (czyli poziom technika i licencjata), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

To oznacza, że od 1 sierpnia 2023 r. składka będzie wynosiła 45 zł.

Sposób obliczenia: 0,75% z 5 965,38 zł daje 44,74 zł, a po zaokrągleniu – 45 zł.

Zaokrąglenie wynika z uchwały, która wskazuje, że “Kwotę składki członkowskiej zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszących mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.”

Warto dodać, że dotychczasowa składka 25 zł w stosunku do minimalnej pensji fizjoterapeuty na poziomie technika i licencjata obecnie powinna mieć nominalną wartość 59 zł (według stawek wynagrodzeń od 1 sierpnia).

Zgodnie z zapisami uchwały wysokość składki będzie waloryzowana co roku (na dzień 1 sierpnia).

UCHWAŁA nr 261/II KRF

Przypominamy, że terminowe opłacanie składek oznacza dla członków naszego samorządu dostęp do wielu korzystnych rozwiązań m.in.:

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu FIZJO-LEARNING, którego sercem jest platforma edukacyjna Fizja z bezpłatnym dostępem do licznych szkoleń (online i stacjonarnych) z zakresu fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej, pediatrycznej, kardiologicznej, pulmonologicznej, uroginekologicznej, onkologicznej i niedziedzinowej. Zaloguj się do platformy: https://fizja.pl/

Opieka Prawna dla fizjoterapeutów – szybka, kompleksowa i bezpłatna porada prawna dla fizjoterapeuty, zarówno w sprawach zawodowych, jak i prywatnych, dostępna pod numerem telefonu: 501 538 539. Dowiedz się więcej: https://kif.info.pl/opieka-prawna/

Finezjo – bezpłatna, nowoczesna i bezpieczna aplikacja do prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, dostępna zarówno dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych, jak i podmiotów leczniczych. Wejdź i sprawdź: https://finezjo.pl/

Karty sportowe – możliwość korzystania z tysięcy obiektów sportowych w całej Polsce na preferencyjnych warunkach, wynegocjowanych przez KIF: https://kif.info.pl/nowa-lepsza-oferta-kart-sportowych-dla-czlonkow-kif/

Portal Fizjoterapeuty – platforma, przez którą zapiszesz się na szkolenia, zaktualizujesz swoje dane, sprawdzisz saldo, a także uzyskasz dostęp do ważnych dokumentów. Jeśli jeszcze nie masz konta w Portalu, załóż je niezwłocznie: https://logowanie.kif.info.pl/

To nie wszystko – pełną listę korzyści znajdziesz tutaj: https://kif.info.pl/informacje/co-zyskujesz-nalezac-do-kif-i-regularnie-oplacajac-skladki/

Przypominamy także, że na stronie KIF znajdują się komunikaty, które wskazują, jak wyliczyć podstawę wynagrodzenia zasadniczego:

Podwyżki dla fizjoterapeutów – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Ile od 1 lipca zarobią fizjoterapeuci zatrudnieni w podmiotach leczniczych? – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Biuro KIF odwiedzili studenci fizjoterapii z USA

28 lipca br. w biurze KIF gościła grupa studentów fizjoterapii z Department of Exercise Science Lebanon Valley College (Annville, Pensylwania), jednej z wiodących uczelni kształcących fizjoterapeutów w Stanach Zjednoczonych. Wizyta w Biurze KIF była zwieńczeniem blisko trzytygodniowego pobytu (wizyty branżowo-kulturowo-poznawczej) studentów w Polsce pod przewodnictwem i opieką profesora Andrzeja Miłosza – fizjoterapeuty, praktyka i wykładowcy na ww. uczelni. Studenci odwiedzili placówki rehabilitacyjne w różnych polskich miastach, brali udział w spotkaniach na uczelniach kształcących fizjoterapeutów, a także mieli czas na zwiedzanie i poznawanie polskiej kultury.

Kilka dni wcześniej, 25 lipca br. grupa miała okazję poznać unikatową w skali świata i Polski metodę subterranoterapii, jaką wykorzystuje się w ramach pobytów podziemnych w Uzdrowisku Kopalnia Soli w Wieliczce. Goście mieli możliwość podejrzenia pracy zespołu fizjoterapeutów w warunkach podziemnych oraz spędzić noc 135 metrów pod ziemią. Studentów szczególnie interesował profil pacjenta i proponowane terapie oraz zakres kompetencji fizjoterapeutów w ramach pracy na oddziale dziennym rehabilitacji. Padło wiele pytań dotyczących sposobu i zasad realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji w Polsce i miejsca fizjoterapeuty w tym systemie.

Studentów pozytywnie zaskoczyła mnogość dostępnych form rehabilitacji w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Dyskutowano o podobieństwach i różnicach w tym zakresie w innych krajach i wywnioskowano, że najbliższy ideałom jest model, w którym fizjoterapeuta ze względu na swoją szeroką wiedzę i kompetencje powinien stanowić pierwsze ogniwo, do którego zgłasza się pacjent i jednocześnie “most” pomiędzy lekarzem, do którego jest kierowany w razie konieczności. Spotkanie w Wieliczce odbyło się z udziałem i pomocą fizjoterapeutek Igi Dziedzic oraz Aleksandry Krzywonos, specjalistki fizjoterapii pracującej na co dzień w wielickim Uzdrowisku, reprezentujących zespół ds. współpracy międzynarodowej KIF.

Podczas spotkania w Biurze KIF o tym, czym jest samorząd zawodowy, jak funkcjonuje i czym się zajmuje (m.in. projekt FIZJO-LEARNING), a także o fizjoterapeutach i fizjoterapii w Polsce opowiedziała studentom Weronika Krzepkowska, odpowiedzialna za współpracę międzynarodową. Dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK przybliżyła proces kształcenia fizjoterapeutów w Polsce, prezentując całą ścieżkę edukacji od warunków koniecznych do podjęcia studiów, przez przebieg studiów, aż do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wojciech Komosa, kierownik Działu Komunikacji i Marketingu, przekazał również informacje o działaniach promocyjnych kierowanych do społeczeństwa, które realizuje KIF. Studenci zadawali wiele pytań, dopytywali o rolę fizjoterapeutów w profilaktyce i ich miejsca pracy. Z dużym zainteresowaniem spotkała się także możliwość publikacji w czasopiśmie naukowym KIF Physiotherapy Review. Pod koniec spotkania dyskutowano o różnicach i podobieństwach między edukacją fizjoterapeutów w USA i Polsce, współpracy z innymi zawodami medycznymi, bezpośrednim dostępie do fizjoterapeuty, a także możliwościami rozszerzania kompetencji w naszej grupie zawodowej.

Sprawdź, co zapewnia Ci Twoja izba!

Czy wiesz, że należąc do KIF masz dostęp do wielu przydatnych rozwiązań, które wspierają Twoją pracę z pacjentem, rozwój zawodowy, edukację, prowadzenie gabinetu czy działalność naukową? Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, KIF reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, a więc także Ciebie, występując w Twoim imieniu i interesie przed organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami. Ale dodatkowo oferujemy Ci także praktyczne usługi, jak bezpłatna opieka prawna, szkolenia, karty sportowe czy aplikacja do prowadzenia dokumentacji medycznej. Jesteśmy w trakcie realizacji nowych pomysłów – szczegóły już wkrótce!

Sprawdź, co zapewnia Ci Twoja izba:

 • Bezpłatne szkolenia – trwa projekt FIZJO-LEARNING, którego sercem jest platforma edukacyjna Fizja z bezpłatnym dostępem do licznych szkoleń (online i stacjonarnych) z zakresu fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej, pediatrycznej, kardiologicznej, pulmonologicznej, uroginekologicznej, onkologicznej i niedziedzinowej. To unikalna szansa na rozwój kompetencji i zdobycie nowej wiedzy bezpłatnie! Zaloguj się do platformy: https://fizja.pl/
 • Opieka Prawna dla fizjoterapeutów – szybka, kompleksowa i bezpłatna porada prawna dla fizjoterapeuty, zarówno w sprawach zawodowych, jak i prywatnych, dostępna pod numerem telefonu: 501 538 539. Dowiedz się więcej: https://kif.info.pl/opieka-prawna/
 • Finezjo – bezpłatna, nowoczesna i bezpieczna aplikacja do prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, dostępna zarówno dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych, jak i podmiotów leczniczych. Wejdź i sprawdź: https://finezjo.pl/
 • Karty sportowe – możliwość korzystania z tysięcy obiektów sportowych w całej Polsce na preferencyjnych warunkach, wynegocjowanych przez KIF: https://kif.info.pl/nowa-lepsza-oferta-kart-sportowych-dla-czlonkow-kif/
 • Portal Fizjoterapeuty – platforma, przez którą zapiszesz się na szkolenia, zaktualizujesz swoje dane, sprawdzisz saldo, a także uzyskasz dostęp do ważnych dokumentów. Zaloguj się: https://logowanie.kif.info.pl/
 • Rzecznik Praw Fizjoterapeutów – osoba, do której możesz zwrócić się z prośbą o pomoc i interwencję zawsze wtedy, gdy naruszane są Twoje prawa. Kontakt do Rzecznika Praw Fizjoterapeutów: https://kif.info.pl/rzecznik-praw-fizjoterapeutow/
 • Ogłoszenia o pracę – serwis z ogłoszeniami pracy dla fizjoterapeutów. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, zarówno dla ogłoszeniodawców jak i szukających pracy. Poznaj ten serwis: https://ogloszenia.glosfizjoterapeuty.pl/
 • Strona KIF – oficjalna strona internetowa samorządu, która codziennie dostarcza Ci najbardziej aktualnych informacji dotyczących fizjoterapii: https://kif.info.pl/
 • Centrum Pomocy – to odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wykonywania zawodu oraz przydatne wzory dokumentów. Skorzystaj z tej wiedzy: https://pomoc.kif.info.pl/
 • Głos Fizjoterapeuty – biuletyn Krajowej Izby Fizjoterapeutów wydawany w wersji online. Znajdziesz tutaj interesujące wywiady, porady praktyczne i mnóstwo przydatnych wiadomości. Wejdź na stronę: https://glosfizjoterapeuty.pl/
 • Język angielski dla fizjoterapeuty – co tydzień publikujemy bezpłatne lekcje na stronie naszego biuletynu: https://glosfizjoterapeuty.pl/tematy/angielski-dla-fizjoterapeutow/
 • Biblioteka KIF – e-biblioteka, w której znajdziesz wydawnictwa naukowe i wytyczne. Tutaj publikujemy bezpłatne materiały, przydatne w pracy z pacjentami lub do celów naukowych: https://kif.info.pl/biblioteka/
 • Physiotherapy Review – czasopismo naukowe z 140 punktami MEiN, pierwszy krok dla przyszłych naukowców w dziedzinie fizjoterapii. Jeśli Twoja praca spełnia kryteria, przetłumaczymy ją i opublikujemy bezpłatnie. Zapraszamy na stronę pisma: http://physiotherapy.review/
 • Wsparcie w regionach – zawsze możesz liczyć na wsparcie członków KRF, koordynatorów wojewódzkich oraz pracowników oddziału terenowego biura KIF w rozwiązywaniu lokalnych spraw. Znajdź potrzebne kontakty w swoim region: https://kif.info.pl/regiony/
 • Zasady Etyki Zawodowej – Twój drogowskaz, jak należy postępować w relacjach z pacjentami czy współpracownikami. Ostatnio zasady etyki zostały wzbogacone o tekst roty ślubowania: https://kif.info.pl/zasady-etyki-zawodowej/
 • Znajdź Fizjoterapeutę – wyszukiwarka fizjoterapeutów, w której możesz bezpłatnie założyć wizytówkę swojego gabinetu. To ułatwi Ci kontakt z pacjentami. Sprawdź: https://znajdzfizjoterapeute.pl/
korzyści_KIF_20.04.23