I inauguracyjne spotkanie Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów

W 21 lutego 2017 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.
Zespół rozpoczął swoją pracę o godzinie 11:00 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, gdzie podczas konferencji uzgodnieniowej ustalono wytyczne dla uczelni odnośnie zasad kształcenia w nowym 5-letnim programie studiów. Przewodnicząca zespołu Pani prof. Małgorzata Domagalska-Szopa niezwykle rzeczowo współprowadziła to spotkanie.

Następnie o godzinie 14:00 członkowie Komisji spotkali się w siedzibie KIF, gdzie zostały im wręczone – przez wiceprezesa KRF dr Zbigniewa Wrońskiego – oficjalne nominacje.

Skład Komisji:
– Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa,
– Wiceprzewodniczący doc. dr Paweł Targosiński
– Wiceprzewodniczący prof. dr hab. Andrzej Myśliwiec,
– Sekretarz dr Anna Kołcz-Trzęsicka.
oraz członkowie Komisji:
– dr hab. Andrzej Czamara,
– dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska,
– dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk,
– dr Dorota Gazurek,
– dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska,
– dr Tomasz Halski,
– dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna,
– dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska,
– dr hab. Witold Rongies,
– dr hab. Andrzej Szopa,
– dr Marzena Wiernicka,
– dr hab. Ewa Ziemann.

Głównymi obszarami pracy Komisji jest przygotowanie standardów nauczania na kierunku fizjoterapii i podnoszenie poziomu kształcenia na naszych studiach.

I Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

21 lutego w siedzibie KIF odbyło się Pierwsze Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin pracy KR oraz wybrano Przewodniczącą, którą została Pani Iwona Skorupa oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej, którym został Pan Paweł Kaleta