• 26 maja 2022
 • 09:00
 • W formule hybrydowej (we Wrocławiu oraz online).

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym Prezesa KRF XI Międzynarodowych Dni Fizjoterapii, które odbędą się w dniach 26-28 maja 2022 r. w formule hybrydowej (we Wrocławiu oraz online).

Międzynarodowe Dni Fizjoterapii to konferencja naukowa na stałe wpisana w kalendarz naukowych spotkań środowiska fizjoterapeutycznego, medycznego i kultury fizycznej. W 2022 r. temat wiodący konferencji obejmuje: „Od juniora do seniora- fizjoterapia łączy pokolenia”.

Celem Konferencji jest debata i wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z dziedzin: nauk medycznych, o kulturze fizycznej, o zdrowiu oraz nauk społecznych na temat najnowszych dokonań w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, leczenia i profilaktyki osób w różnym wieku począwszy od najmłodszych aż do wieku senioralnego.

Nadrzędną ideą konferencji jest prezentacja i rozpowszechnienie zarówno istniejących, jak i nowych metod praktycznego zastosowania wyników badań w codziennej praktyce.

Tematyka sesji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące:

 • Fizjoterapii w dobie Covid-19.
 • Szeroko rozumianej profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz zdrowotnych aspektów stylu życia w różnym wieku.
 • Działań zapobiegających chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, roli aktywności fizycznej, żywienia w wieku rozwojowym, dorosłym i w wieku starszym.
 • Psychofizycznych mechanizmów leżących u podstaw i wyznaczających styl życia i formy codziennych zachowań.
 • Najnowszych doniesień dotyczących nowoczesnej fizjoterapii w chorobach wewnętrznych, chorobach nowotworowych, schorzeniach narządu ruchu i chorobach układu nerwowego
 • Najnowszych kierunków badań nad procesem starzenia się organizmu. Rehabilitacji medycznej w procesie starzenia, osteoporozy, profilaktyka schorzeń geriatrycznych. Konsekwencji społecznych, politycznych, a przede wszystkim ekonomicznych procesu starzenia się mających związek z szeroko rozumianym procesem rehabilitacji osób starszych;
 • Nowoczesnej kosmetologii w profilaktyce i opóźnianiu oznak starzenia się. Tematyka bardzo popularna i aktualna, obejmująca interdyscyplinarną koncepcję łącząca wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii, odgrywająca niebagatelną rolę we współczesnym świecie;
 • Terapii zajęciowej w odniesieniu do codziennej aktywności i jakości życia. Wieloaspektowa rehabilitacja, poprawa dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych. Wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako istotny aspekt życia współczesnego człowieka

W pierwszym dniu konferencji zaplanowano również certyfikowane warsztaty, skierowane do studentów lub dyplomowanych fizjoterapeutów, kosmetologów, terapeutów zajęciowych, dermatologów i innych specjalistów medycznych o następującej tematyce:

 • Podstawy treningu funkcjonalnego w stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego.
 • Taping w fizjoterapii.
 • Wprowadzenie do terapii manualnej w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego.
 • Wybrane metody oceny mięśni dna miednicy w praktyce fizjoterapeutycznej.
 • Dobre praktyki w krioterapii ogólnoustrojowej.
 • Metoda Feldenkraisa – w poszukiwaniu tego, co możliwe. Wsparcie rozwoju od juniora do seniora.
 • Odciążenia podologiczne jako istotny element terapii po zabiegowej

W ostatnim dniu konferencji zaplanowana jest sesja plakatowa skierowana przede wszystkim do młodych naukowców i studentów.

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez Wydawnictwo MDPI i ich czasopismo „International Journal of Environmental Research and Public Health” (IF 3,390, MEiN – 140 pkt.), w którym zostaną opublikowane – po recenzji – publikacje przedstawione na konferencji, jako numer specjalny pod tytułem „From Junior to Senior-Physiotherapy Connects Generations”

Regulamin przygotowania pracy do druku wg zasad czasopisma:

http://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/physiotherapy_connects_generations

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez:

 1. JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu- prof. dr hab. Andrzeja Rokitę.
 2. Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.
 3. Dziekana Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – prof. dr hab. Annę Skrzek.
 4. Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów – dr hab. n. med. Macieja Krawczyka.
 5. Prezydenta Wrocławia – Pana Jacka Sutryka.

Więcej informacji o konferencji i warsztatach na stronie: http://dnifizjoterapii.awf.wroc.pl/

PLAKAT