• 6 kwietnia 2019
  • 07:31
  • Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś Ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła honorowym patronatem szkolenie „Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” które odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku oraz 8 kwietnia 2019 roku w Warszawie.

 

 

Najnowsze badania kliniczne przynoszą duże wątpliwości co do znanego pojęcia mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) wśród dzieci przedwcześnie urodzonych oraz tych cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce w postaci diplegii jako „motorycznej dysfunkcji spowodowanej statycznym uszkodzeniem górnych neuronów ruchowych, którego wynikiem jest spastyczność”

Podczas szkolenia, Beverly Cusick (PT, MS, NDT, COF/BOC) przedstawi najnowsze badania, które kwestionują powyższą definicję i poddają próbie powszechne rozumienie, że spastyczność powoduje powstawanie przykurczów i patologii chodu u dzieci z diplegią. Beverly Cusick udowodni również, że terapie mające na celu “redukcję spastyczności” nie są jedynym rozwiązaniem. Prowadząca wyjaśni różnice pomiędzy zwiększonym napięciem mięśniowym a nadmiernym zgięciem, podda próbie wiarygodności Zmodyfikowaną Skalę Ashwortha i Zmodyfikowaną Skalę Tardieu jako testów spastyczności. Zaprezentuje liczne dowody na brak skuteczności i komplikacje związane z powszechnie stosowanymi „terapiami spastyczności” takimi jak: pompy baclofenowe, iniekcje botulinowe i selektywne rizotomie grzebietowa.

W końcu Beverly Cusick zakończy szkolenie prezentacją kilku kluczowych naukowych strategii terapeutycznych stosowanych wśród dzieci z diplegiczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego. Zasugeruje rozwiązania, które angażują lekarzy i ortotyków wspieranych przez fizjoterapeutów.

REJESTRACJA na szkolenie oraz więcej informacji na stronie:  dzielnymis.pl